Programma 5: Financiën

1

2

3

4

(3-4)

Product / Beleidsopgave

eco cat

Realisatie 2015

Primitieve begroting 2016

Begroting 2016 na wijziging

Realisatie 2016

verschil

Lasten

Product 5.1 Energie

In 2050 produceren we in Drenthe minstens zoveel hernieuwbare energie als we aan energie gebruiken (Energieneutraal)

Inkoop

497.813

2.150.000

3.900.000

1.890.986

2.009.014

Subsidie

2.843.910

0

0

349.671

-349.671

totaal beleidsopgave

3.341.723

2.150.000

3.900.000

2.240.657

1.659.343

totaal product

3.341.723

2.150.000

3.900.000

2.240.657

1.659.343

Product 5.2 Milieu

In Drenthe behoud en verbetering van de milieu- en leefomgevingskwaliteit tot tenminste het niveau van de wettelijke milieueisen

Inkoop

423.541

562.484

779.099

647.943

131.156

Subsidie

2.918.494

3.095.032

3.373.032

3.355.388

17.644

totaal beleidsopgave

3.342.035

3.657.516

4.152.131

4.003.331

148.800

totaal product

3.342.035

3.657.516

4.152.131

4.003.331

148.800

Product 5.3 Bodemontwikkeling

De bodem en ondergrond worden zo beheerd en benut dat deze ook voor volgende generaties hun culturele, ecologische en economische kracht behouden

Inkoop

1.196.607

2.379.561

2.379.000

2.608.424

-229.424

Subsidie

-513.551

250.000

3.699.579

3.699.579

0

totaal beleidsopgave

683.056

2.629.561

6.078.579

6.308.003

-229.424

totaal product

683.056

2.629.561

6.078.579

6.308.003

-229.424

Totaal

7.366.814

8.437.077

14.130.710

12.551.991

1.578.719

Baten

Product 5.1 Energie

In 2050 produceren we in Drenthe minstens zoveel hernieuwbare energie als we aan energie gebruiken (Energieneutraal)

Ontv. bijdragen

0

0

0

-6.000

6.000

Ontv. subsidies

-2.721

0

0

0

0

totaal beleidsopgave

-2.721

0

0

-6.000

6.000

totaal product

-2.721

0

0

-6.000

6.000

Product 5.2 Milieu

In Drenthe behoud en verbetering van de milieu- en leefomgevingskwaliteit tot tenminste het niveau van de wettelijke milieueisen

Ontv. bijdragen

-167.666

0

-149.400

-103.117

-46.283

Ontv. subsidies

0

0

0

-24.000

24.000

totaal beleidsopgave

-167.666

0

-149.400

-127.117

-22.283

totaal product

-167.666

0

-149.400

-127.117

-22.283

Product 5.3 Bodemontwikkeling

De bodem en ondergrond worden zo beheerd en benut dat deze ook voor volgende generaties hun culturele, ecologische en economische kracht behouden

Leges

-44.879

-51.345

-3.750.924

-3.713.502

-37.422

Ontv. bijdragen

-11.422

0

-40.022

-46.689

6.667

Ontv. subsidies

184.309

-250.000

-653.300

-925.342

272.042

totaal beleidsopgave

128.008

-301.345

-4.444.246

-4.685.533

241.287

totaal product

128.008

-301.345

-4.444.246

-4.685.533

241.287

Totaal

-42.380

-301.345

-4.593.646

-4.818.650

225.004

Saldo

7.324.435

8.135.732

9.537.064

7.733.341

1.803.723