Inleiding

Doel van deze paragraaf is inzicht te geven in de beoogde stand en de inzet van de reserves en voorzieningen van de provincie. Bij zowel de voorjaarsnota, begroting, bestuursrapportages als de jaarrekening monitoren wij de standen en bestedingen van de reserves en voorzieningen en beoordelen daarbij of bijstellingen nodig zijn. Dat is nu ook bij deze jaarrekening gedaan.

Als integraal onderdeel van de begroting 2017 is in 2016 de Nota reserves en voorzieningen 2016 opgesteld. Omdat de laatste jaren alle reserves en voorzieningen al individueel uitgebreid toegelicht zijn in de Begroting en Jaarrekening, hebben wij ervoor gekozen de nota een integraal onderdeel te laten zijn van de Begroting 2017. De vorige nota stamde uit 2012.