Kerngegevens

Kerngegevens

2013

2014

2015

2016

A. Sociale structuur

Aantal inwoners

488.924

488.576

488.670

490.800

Aantal huishoudens

211.902

211.458

212.347

216.900

B. Fysieke structuur

Oppervlakte (in km 2)

2.680

2.680

2.680

2.680

Woningvoorraad

214.890

218.382

218.621

219.101

Wegen (in km)

518

518

518

518

Fietspaden (in km)

271

271

270

270

Vaarwegen (in km)

177

177

177

177

C. Financiële kerngegevens (in € * 1000)

Totale lasten voor bestemming resultaat

270.002

255.765

241.018

261.527

Totale baten voor bestemming resultaat

261.724

252.291

236.353

265.065

Onttrekking aan reserves (saldo)

37.676

6.615

8.195

-3.669

Rekening resultaat na begrote mutaties

29.399 V

6.315 V

25.649 V

5.140 N

Opbrengsten opcenten motorrijtuigenbelasting (MRB)

47.931

52.145

53.755

54.991

Uitkering provinciefonds (inclusief decentralisatie-uitkeringen)

94.109

87.689

82.829

146.854

Omvang algemene reserves

44.415

53.393

53.994

40.467

Omvang bestemmingsreserves

313.824

306.616

301.111

321.838

Omvang eigen voorzieningen

20.156

20.710

16.008

16.188

Bron: CBS september 2016