Algemene reserves

Algemene reserves zijn reserves zonder bepaalde bestemming. De algemene reserves kunnen worden ingedeeld in twee categorieën, te weten: Reserve(s) zonder specifieke bestemming en  Reserve(s) om risico’s die de provincie loopt, op te vangen. Onder reserve zonder specifieke bestemming worden de Reserve voor algemene doeleinden en de Saldireserve gerekend. Onder de reserve(s) om risico’s op te vangen wordt de Risicoreserve gerekend.