Begroot na wijz. € 313.446.161
Realisatie € 432.559.122
Resultaat € -119.112.961