Programma 8: Financiën

1

2

3

4

(3-4)

Product / Beleidsopgave

eco cat

Realisatie 2015

Primitieve begroting 2016

Begroting 2016 na wijziging

Realisatie 2016

verschil

Lasten

Product 8.1 Financiering en algemene dekkingsmiddelen

Een financieel gezonde organisatie

Apparaats kosten

41.648.964

40.169.142

40.899.763

41.016.666

-116.903

Inkoop

1.757.669

560.598

338.598

9.983.337

-9.644.739

Kapitaal lasten

27.633

27.633

27.633

27.633

0

Onvoorzien / stelpost

0

554.768

0

0

0

Rente

3

2.500

2.500

207

2.293

Subsidie

0

6.231

6.231

0

6.231

Toev. voorziening

123.353

131.000

1.637.098

1.625.451

11.647

totaal beleidsopgave

43.557.623

41.451.872

42.911.823

52.653.295

-9.741.472

totaal product

43.557.623

41.451.872

42.911.823

52.653.295

-9.741.472

Product 8.2 Personeel en organisatie

Een resultaatgerichte, kwalitatief hoogstaande en dienstbare organisatie

Inkoop

330.902

126.900

329.700

286.367

43.333

totaal beleidsopgave

330.902

126.900

329.700

286.367

43.333

Goed werkgeverschap en adequaat middelenbeleid

Inkoop

609.475

1.041.168

937.948

540.302

397.646

totaal beleidsopgave

609.475

1.041.168

937.948

540.302

397.646

totaal product

940.377

1.168.068

1.267.648

826.669

440.979

Product 8.3 ICT en facilitaire zaken

(Facilitaire/ondersteunende) dienstverlening en voorzieningen die passen bij de behoeften van de organisatie

Belastingen

94.374

100.000

100.000

101.125

-1.125

Inkoop

7.127.987

5.127.052

5.229.932

5.086.495

143.437

Kapitaal lasten

3.077.722

3.694.309

3.412.670

3.412.669

1

Toev. voorziening

516.070

577.793

577.793

577.793

0

totaal beleidsopgave

10.816.153

9.499.154

9.320.395

9.178.082

142.313

totaal product

10.816.153

9.499.154

9.320.395

9.178.082

142.313

Product 8.4 Reserve mutaties

Volledig overzicht van wat de afzonderlijke reserves en voorzieningen zijn

Adm. boekingen

0

493.170

117.352

117.352

0

Bijdr. aan reserves

60.692.682

49.717.583

165.263.476

170.914.667

-5.651.191

totaal beleidsopgave

60.692.682

50.210.753

165.380.828

171.032.019

-5.651.191

totaal product

60.692.682

50.210.753

165.380.828

171.032.019

-5.651.191

Totaal

116.006.835

102.329.847

218.880.694

233.690.064

-14.809.370

Baten

Product 8.1 Financiering en algemene dekkingsmiddelen

Een financieel gezonde organisatie

Adm. boekingen

-9.974.520

-10.408.886

-9.518.736

-9.165.826

-352.910

Dividend

-3.079.260

-3.103.633

-2.647.409

-2.632.882

-14.527

Ontv. bijdragen

-10.275.151

-901.849

-3.273.026

-3.281.189

8.163

Ontv. subsidies

-82.828.775

-138.699.591

-143.278.396

-146.858.748

3.580.352

Opbr. rente

819

0

0

-109

109

Opcenten MRB

-53.754.980

-55.300.000

-55.300.000

-54.990.625

-309.375

totaal beleidsopgave

-159.911.867

-208.413.959

-214.017.567

-216.929.380

2.911.813

totaal product

-159.911.867

-208.413.959

-214.017.567

-216.929.380

2.911.813

Product 8.2 Personeel en organisatie

Goed werkgeverschap en adequaat middelenbeleid

Ontv. bijdragen

-11.051

-12.500

-12.500

-6.774

-5.726

totaal beleidsopgave

-11.051

-12.500

-12.500

-6.774

-5.726

totaal product

-11.051

-12.500

-12.500

-6.774

-5.726

Product 8.3 ICT en facilitaire zaken

(Facilitaire/ondersteunende) dienstverlening en voorzieningen die passen bij de behoeften van de organisatie

Ontv. bijdragen

-2.945.830

-1.503.883

-1.929.613

-2.136.851

207.238

totaal beleidsopgave

-2.945.830

-1.503.883

-1.929.613

-2.136.851

207.238

totaal product

-2.945.830

-1.503.883

-1.929.613

-2.136.851

207.238

Product 8.4 Reserve mutaties

Volledig overzicht van wat de afzonderlijke reserves en voorzieningen zijn

Bijdr. aan reserves

-68.887.550

-81.494.136

-156.702.388

-167.363.140

10.660.752

totaal beleidsopgave

-68.887.550

-81.494.136

-156.702.388

-167.363.140

10.660.752

totaal product

-68.887.550

-81.494.136

-156.702.388

-167.363.140

10.660.752

Totaal

-231.756.298

-291.424.478

-372.662.068

-386.436.145

13.774.077

Saldo

-115.749.463

-189.094.631

-153.781.374

-152.746.081

-1.035.293