Programma 7: Financiën

1

2

3

4

(3-4)

Product / Beleidsopgave

eco cat

Realisatie 2015

Primitieve begroting 2016

Begroting 2016 na wijziging

Realisatie 2016

verschil

Lasten

Product 7.1 Agribusiness

Landbouw en agribusiness

Inkoop

-89.002

0

0

0

0

Subsidie

864.083

981.949

1.156.949

1.216.672

-59.723

totaal beleidsopgave

775.081

981.949

1.156.949

1.216.672

-59.723

totaal product

775.081

981.949

1.156.949

1.216.672

-59.723

Product 7.2 Plattelandsontwikkeling

Een aantrekkelijk en beleefbaar Drenthe met een goed economisch en maatschappelijk perspectief

Inkoop

1.599.141

600.000

1.571.000

1.650.119

-79.119

Subsidie

443.035

375.000

300.000

289.660

10.340

totaal beleidsopgave

2.042.176

975.000

1.871.000

1.939.779

-68.779

totaal product

2.042.176

975.000

1.871.000

1.939.779

-68.779

Product 7.3 Dynamisch Drenthe

Dynamisch Drenthe

Inkoop

7.599

20.000

20.000

-3.397

23.397

Subsidie

716.000

820.000

820.000

807.453

12.547

totaal beleidsopgave

723.599

840.000

840.000

804.056

35.944

totaal product

723.599

840.000

840.000

804.056

35.944

Product 7.4 Natuur en landschap

Biodiversiteit behouden en versterken (beschermen en herstellen)

Inkoop

3.973.065

17.030.134

8.070.584

10.357.298

-2.286.714

Kapitaal lasten

207.753

200.636

200.636

200.636

0

Onvoorzien / stelpost

0

-1.212.554

0

0

0

Subsidie

40.237.398

57.916.837

38.213.743

37.925.648

288.095

totaal beleidsopgave

44.418.216

73.935.053

46.484.963

48.483.582

-1.998.619

totaal product

44.418.216

73.935.053

46.484.963

48.483.582

-1.998.619

Totaal

47.959.071

76.732.002

50.352.912

52.444.090

-2.091.178

Baten

Product 7.1 Agribusiness

Landbouw en agribusiness

Ontv. bijdragen

0

0

-170.000

-227.687

57.687

totaal beleidsopgave

0

0

-170.000

-227.687

57.687

totaal product

0

0

-170.000

-227.687

57.687

Product 7.2 Plattelandsontwikkeling

Een aantrekkelijk en beleefbaar Drenthe met een goed economisch en maatschappelijk perspectief

Ontv. bijdragen

0

0

-330.000

-330.000

0

Ontv. subsidies

-26.967

0

0

0

0

totaal beleidsopgave

-26.967

0

-330.000

-330.000

0

totaal product

-26.967

0

-330.000

-330.000

0

Product 7.4 Natuur en landschap

Biodiversiteit behouden en versterken (beschermen en herstellen)

Leges

-212.102

0

-80.000

-85.418

5.418

Ontv. bijdragen

-28.509.700

-8.894.933

-15.464.411

-18.696.067

3.231.656

Ontv. subsidies

-15.838

-23.000

-23.000

-14.963

-8.037

totaal beleidsopgave

-28.737.641

-8.917.933

-15.567.411

-18.796.449

3.229.038

totaal product

-28.737.641

-8.917.933

-15.567.411

-18.796.449

3.229.038

Totaal

-28.764.608

-8.917.933

-16.067.411

-19.354.136

3.286.725

Saldo

19.194.463

67.814.069

34.285.501

33.089.955

1.195.546