Programma 6: Financiën

1

2

3

4

(3-4)

Product / Beleidsopgave

eco cat

Realisatie 2015

Primitieve begroting 2016

Begroting 2016 na wijziging

Realisatie 2016

verschil

Lasten

Product 6.1 Cultuur ontwikkelingen

Cultuur speelt een belangrijke rol in economische en ruimtelijke ontwikkelingen

Inkoop

819.566

1.767.500

490.878

735.462

-244.584

Kapitaal lasten

1.363.846

1.338.457

1.338.457

1.338.457

0

Subsidie

5.508.565

5.519.459

5.479.459

5.587.414

-107.955

totaal beleidsopgave

7.691.977

8.625.416

7.308.794

7.661.333

-352.539

totaal product

7.691.977

8.625.416

7.308.794

7.661.333

-352.539

Product 6.2 Erfgoed

Het vertellen en zichtbaar maken van het verhaal van Drenthe en het zoeken naar nieuwe manieren om dat verhaal te vertellen

Inkoop

481.032

297.195

284.695

275.497

9.198

Subsidie

2.438.970

2.348.839

2.721.339

2.730.661

-9.322

totaal beleidsopgave

2.920.002

2.646.034

3.006.034

3.006.158

-124

totaal product

2.920.002

2.646.034

3.006.034

3.006.158

-124

Product 6.3 Cultuur en maatschappij

Een sociaal cultureel klimaat waarin toonaangevende kunst en cultuuruitingen een plek hebben en waar mensen aan mee kunnen doen

Inkoop

839

10.000

407.222

409.670

-2.448

Subsidie

8.106.239

7.721.052

8.171.402

8.446.283

-274.881

totaal beleidsopgave

8.107.078

7.731.052

8.578.624

8.855.953

-277.329

totaal product

8.107.078

7.731.052

8.578.624

8.855.953

-277.329

Totaal

18.719.057

19.002.502

18.893.452

19.523.444

-629.992

Baten

Product 6.1 Cultuur ontwikkelingen

Cultuur speelt een belangrijke rol in economische en ruimtelijke ontwikkelingen

Ontv. bijdragen

-1.283.208

-1.308.872

-1.308.872

-1.290.888

-17.984

totaal beleidsopgave

-1.283.208

-1.308.872

-1.308.872

-1.290.888

-17.984

totaal product

-1.283.208

-1.308.872

-1.308.872

-1.290.888

-17.984

Product 6.2 Erfgoed

Het vertellen en zichtbaar maken van het verhaal van Drenthe en het zoeken naar nieuwe manieren om dat verhaal te vertellen

Ontv. bijdragen

0

0

0

-7.586

7.586

totaal beleidsopgave

0

0

0

-7.586

7.586

totaal product

0

0

0

-7.586

7.586

Product 6.3 Cultuur en maatschappij

Een sociaal cultureel klimaat waarin toonaangevende kunst en cultuuruitingen een plek hebben en waar mensen aan mee kunnen doen

Ontv. bijdragen

-2.721

0

0

0

0

Ontv. subsidies

0

0

-230.600

-344.600

114.000

totaal beleidsopgave

-2.721

0

-230.600

-344.600

114.000

totaal product

-2.721

0

-230.600

-344.600

114.000

Totaal

-1.285.929

-1.308.872

-1.539.472

-1.643.074

103.602

Saldo

17.433.128

17.693.630

17.353.980

17.880.370

-526.390