Programma 4: Financiën

1

2

3

4

(3-4)

Product / Beleidsopgave

eco cat

Realisatie 2015

Primitieve begroting 2016

Begroting 2016 na wijziging

Realisatie 2016

verschil

Lasten

Product 4.1 Ruimtelijke ontwikkeling

Een aantrekkelijk en gevarieerd vestigingsklimaat voor wonen en werken

Inkoop

2.806.864

431.911

431.911

370.067

61.844

Subsidie

2.674.710

927.773

1.772.773

1.612.266

160.507

totaal beleidsopgave

5.481.574

1.359.684

2.204.684

1.982.333

222.351

totaal product

5.481.574

1.359.684

2.204.684

1.982.333

222.351

Product 4.2 Grondwater en waterhuishouding (incl. waterschappen en peilbeheer)

Klimaatbestendig watersysteem voor landbouw, natuur en wonen

Inkoop

785.084

815.000

887.480

875.635

11.845

totaal beleidsopgave

785.084

815.000

887.480

875.635

11.845

Schoon grond- en oppervlakte water voor mens, natuur, landbouw en drinkwatervoorziening

Inkoop

471.281

595.421

125.000

82.272

42.728

Kapitaal lasten

46.850

45.129

45.129

45.129

0

Subsidie

5.879

5.734

5.734

0

5.734

Toev. voorziening

0

0

700.000

786.267

-86.267

totaal beleidsopgave

524.010

646.284

875.863

913.668

-37.805

totaal product

1.309.094

1.461.284

1.763.343

1.789.303

-25.960

Totaal

6.790.668

2.820.968

3.968.027

3.771.636

196.391

Baten

Product 4.1 Ruimtelijke ontwikkeling

Een aantrekkelijk en gevarieerd vestigingsklimaat voor wonen en werken

Ontv. bijdragen

-53.755

0

0

0

0

totaal beleidsopgave

-53.755

0

0

0

0

totaal product

-53.755

0

0

0

0

Product 4.2 Grondwater en waterhuishouding (incl. waterschappen en peilbeheer)

Schoon grond- en oppervlakte water voor mens, natuur, landbouw en drinkwatervoorziening

Leges

-747.147

-710.000

-710.000

-793.711

83.711

Ontv. bijdragen

-10.000

0

0

-15.567

15.567

totaal beleidsopgave

-757.147

-710.000

-710.000

-809.278

99.278

totaal product

-757.147

-710.000

-710.000

-809.278

99.278

Totaal

-810.902

-710.000

-710.000

-809.278

99.278

Saldo

5.979.766

2.110.968

3.258.027

2.962.358

295.669