Programma 3: Financiën

1

2

3

4

(3-4)

Product / Beleidsopgave

eco cat

Realisatie 2015

Primitieve begroting 2016

Begroting 2016 na wijziging

Realisatie 2016

verschil

Lasten

Product 3.1 Bereikbaarheid (incl openbaar vervoer)

Bereikbaar Drenthe

Inkoop

393.340

0

1.589.644

1.323.755

265.889

Kapitaal lasten

8.292.823

10.045.521

7.988.357

7.988.356

1

Subsidie

6.680.183

2.842.000

5.401.887

5.949.131

-547.244

totaal beleidsopgave

15.366.346

12.887.521

14.979.888

15.261.242

-281.354

Fietsen

Inkoop

0

0

500.000

336.539

163.461

totaal beleidsopgave

0

0

500.000

336.539

163.461

Mobiliteit op maat

Inkoop

402.268

63.450

98.450

96.226

2.224

Subsidie

30.396.514

24.259.165

24.351.623

24.409.859

-58.236

totaal beleidsopgave

30.798.782

24.322.615

24.450.073

24.506.085

-56.012

totaal product

46.165.128

37.210.136

39.929.961

40.103.865

-173.904

Product 3.2 Verkeersveiligheid

Verkeersveilig Drenthe

Inkoop

599.026

775.521

770.708

689.958

80.750

Subsidie

1.868.108

483.369

483.369

483.369

0

totaal beleidsopgave

2.467.134

1.258.890

1.254.077

1.173.327

80.750

totaal product

2.467.134

1.258.890

1.254.077

1.173.327

80.750

Product 3.3 Wegen

Het beheren en onderhouden van de wegen op een afgesproken kwaliteitsniveau

Belastingen

175.135

177.000

188.600

207.220

-18.620

Inkoop

8.389.404

10.183.451

10.874.392

10.360.879

513.513

Kapitaal lasten

100.097

146.772

140.281

140.655

-374

totaal beleidsopgave

8.664.636

10.507.223

11.203.273

10.708.754

494.519

totaal product

8.664.636

10.507.223

11.203.273

10.708.754

494.519

Product 3.4 Vaarwegen

Het beheren en onderhouden van de vaarwegen op een afgesproken kwaliteitsniveau

Belastingen

52.017

46.000

49.900

44.617

5.283

Inkoop

6.599.973

4.324.300

4.413.544

4.114.968

298.576

Kapitaal lasten

379.277

621.166

552.991

524.779

28.212

Subsidie

0

0

61.647

76.108

-14.461

totaal beleidsopgave

7.031.266

4.991.466

5.078.082

4.760.473

317.609

totaal product

7.031.266

4.991.466

5.078.082

4.760.473

317.609

Product 3.5 Integrale gebiedsontwikkeling (Assen, Coevorden, Emmen)

Regio Specifiek Pakket

Inkoop

31.155

100.000

100.000

21.385

78.615

Subsidie

28.395.992

35.394.958

36.150.013

31.770.370

4.379.643

totaal beleidsopgave

28.427.147

35.494.958

36.250.013

31.791.755

4.458.258

totaal product

28.427.147

35.494.958

36.250.013

31.791.755

4.458.258

Totaal

92.755.311

89.462.673

93.715.406

88.538.174

5.177.232

Baten

Product 3.1 Bereikbaarheid (incl openbaar vervoer)

Bereikbaar Drenthe

Ontv. bijdragen

-65.894

0

0

0

0

Ontv. subsidies

-6.583.007

0

0

0

0

totaal beleidsopgave

-6.648.901

0

0

0

0

Mobiliteit op maat

Ontv. bijdragen

-118.702

0

0

0

0

Ontv. subsidies

-28.491.364

0

-9.687.860

-9.687.860

0

totaal beleidsopgave

-28.610.066

0

-9.687.860

-9.687.860

0

totaal product

-35.258.967

0

-9.687.860

-9.687.860

0

Product 3.2 Verkeersveiligheid

Verkeersveilig Drenthe

Leges

-10.641

-17.500

-17.500

-9.755

-7.745

Ontv. subsidies

-1.890.566

0

-57.672

-56.672

-1.000

totaal beleidsopgave

-1.901.208

-17.500

-75.172

-66.427

-8.745

totaal product

-1.901.208

-17.500

-75.172

-66.427

-8.745

Product 3.3 Wegen

Het beheren en onderhouden van de wegen op een afgesproken kwaliteitsniveau

Leges

-6.633

-5.000

-5.000

-7.548

2.548

Ontv. bijdragen

-504.890

-139.000

-731.250

-776.373

45.123

totaal beleidsopgave

-511.523

-144.000

-736.250

-783.921

47.671

totaal product

-511.523

-144.000

-736.250

-783.921

47.671

Product 3.4 Vaarwegen

Het beheren en onderhouden van de vaarwegen op een afgesproken kwaliteitsniveau

Leges

-2.518

-1.000

-1.000

-656

-344

Ontv. bijdragen

212.138

-66.095

-66.095

-149.414

83.319

Ontv. subsidies

-4.936.565

-4.603.098

-5.002.445

-4.971.806

-30.639

totaal beleidsopgave

-4.726.946

-4.670.193

-5.069.540

-5.121.876

52.336

totaal product

-4.726.946

-4.670.193

-5.069.540

-5.121.876

52.336

Product 3.5 Integrale gebiedsontwikkeling (Assen, Coevorden, Emmen)

Regio Specifiek Pakket

Ontv. subsidies

0

-5.900.000

-4.248.884

0

-4.248.884

totaal beleidsopgave

0

-5.900.000

-4.248.884

0

-4.248.884

totaal product

0

-5.900.000

-4.248.884

0

-4.248.884

Totaal

-42.398.643

-10.731.693

-19.817.706

-15.660.083

-4.157.623

Saldo

50.356.668

78.730.980

73.897.700

72.878.090

1.019.610