Programma 2: Financiën

1

2

3

4

(3-4)

Product / Beleidsopgave

eco cat

Realisatie 2015

Primitieve begroting 2016

Begroting 2016 na wijziging

Realisatie 2016

verschil

Lasten

Product 2.2 Versterken regionale innovatiekracht

Vergroten concurrentiepositie van Drenthe

Inkoop

256.340

224.227

4.148.237

7.051.368

-2.903.131

Kapitaal lasten

4.500

4.500

4.500

4.500

0

Subsidie

4.295.042

5.050.277

6.992.421

8.063.114

-1.070.693

totaal beleidsopgave

4.555.882

5.279.004

11.145.158

15.118.983

-3.973.825

totaal product

4.555.882

5.279.004

11.145.158

15.118.983

-3.973.825

Product 2.3 Optimale aansluiting bedrijfsleven, kennis, onderwijs en arbeidsmarkt

Investeren in kennisontwikkelingen en een bestendige arbeidsmarkt

Inkoop

890.467

250.000

595.745

561.773

33.972

Subsidie

529.018

260.000

260.000

141.157

118.843

totaal beleidsopgave

1.419.485

510.000

855.745

702.930

152.815

totaal product

1.419.485

510.000

855.745

702.930

152.815

Product 2.4 Breedband

Breedband op het Drentse platteland

Subsidie

0

200.000

780.000

1.007.995

-227.995

totaal beleidsopgave

0

200.000

780.000

1.007.995

-227.995

totaal product

0

200.000

780.000

1.007.995

-227.995

Product 2.5 Vrijetijdseconomie

Versterken van de vrijetijdseconomie

Inkoop

102.903

36.949

36.949

37.135

-186

Subsidie

1.878.065

2.525.220

2.244.820

2.272.125

-27.305

totaal beleidsopgave

1.980.968

2.562.169

2.281.769

2.309.260

-27.491

totaal product

1.980.968

2.562.169

2.281.769

2.309.260

-27.491

Totaal

7.956.335

8.551.173

15.062.672

19.139.167

-4.076.495

Baten

Product 2.2 Versterken regionale innovatiekracht

Vergroten concurrentiepositie van Drenthe

Dividend

-850

0

0

-1.000

1.000

Ontv. bijdragen

-32.376

-32.200

-727.716

-966.808

239.092

Ontv. subsidies

-20.000

0

-2.531.888

-2.589.077

57.189

totaal beleidsopgave

-53.226

-32.200

-3.259.604

-3.556.885

297.281

totaal product

-53.226

-32.200

-3.259.604

-3.556.885

297.281

Product 2.3 Optimale aansluiting bedrijfsleven, kennis, onderwijs en arbeidsmarkt

Investeren in kennisontwikkelingen en een bestendige arbeidsmarkt

Ontv. bijdragen

-120

0

0

0

0

Ontv. subsidies

-112.488

0

-145.745

-127.484

-18.261

totaal beleidsopgave

-112.608

0

-145.745

-127.484

-18.261

totaal product

-112.608

0

-145.745

-127.484

-18.261

Totaal

-165.834

-32.200

-3.405.349

-3.684.369

279.020

Saldo

7.790.502

8.518.973

11.657.323

15.454.798

-3.797.475