Programma 1: Financiën

1

2

3

4

(3-4)

Product / Beleidsopgave

eco cat

Realisatie 2015

Primitieve begroting 2016

Begroting 2016 na wijziging

Realisatie 2016

verschil

Lasten

Product 1.1 Drenthe goed bestuurd

GS: Goed functionerend, bestuurskrachtig, betrouwbaar openbaar bestuur met integere bestuurders

Inkoop

262.945

232.809

247.809

190.235

57.574

Subsidie

2.931

3.100

3.100

2.883

217

totaal beleidsopgave

265.877

235.909

250.909

193.118

57.791

PS: Drenthe goed bestuurd door goed functionerend, bestuurskrachtig, betrouwbaar openbaar bestuur met integere bestuurders

Inkoop

360.631

304.723

244.723

204.329

40.394

Subsidie

516.478

581.989

548.989

549.988

-999

totaal beleidsopgave

877.108

886.712

793.712

754.316

39.396

totaal product

1.142.985

1.122.621

1.044.621

947.434

97.187

Product 1.2 Zichtbaar Drenthe

De provincie Drenthe is zichtbaar door klantgericht, interactief en toegankelijk te handelen

Inkoop

432.224

523.488

577.988

533.910

44.078

totaal beleidsopgave

432.224

523.488

577.988

533.910

44.078

totaal product

432.224

523.488

577.988

533.910

44.078

Product 1.3 Goede belangenbehartiging voor Drenthe

Zorgen voor een goede samenwerking met partners en belangenbehartiging voor Drentse stakeholders

Inkoop

63.352

98.660

98.660

42.512

56.148

Subsidie

2.516.295

4.365.150

2.090.150

1.376.700

713.450

totaal beleidsopgave

2.579.647

4.463.810

2.188.810

1.419.212

769.598

totaal product

2.579.647

4.463.810

2.188.810

1.419.212

769.598

Totaal

4.154.857

6.109.919

3.811.419

2.900.556

910.863

Baten

Product 1.1 Drenthe goed bestuurd

GS: Goed functionerend, bestuurskrachtig, betrouwbaar openbaar bestuur met integere bestuurders

Ontv. bijdragen

-512

0

0

0

0

Ontv. subsidies

0

-12.000

-12.000

-1.192

-10.808

totaal beleidsopgave

-512

-12.000

-12.000

-1.192

-10.808

PS: Drenthe goed bestuurd door goed functionerend, bestuurskrachtig, betrouwbaar openbaar bestuur met integere bestuurders

Ontv. bijdragen

-14.106

0

0

0

0

Ontv. subsidies

0

0

0

-14.826

14.826

totaal beleidsopgave

-14.106

0

0

-14.826

14.826

totaal product

-14.618

-12.000

-12.000

-16.018

4.018

Product 1.2 Zichtbaar Drenthe

De provincie Drenthe is zichtbaar door klantgericht, interactief en toegankelijk te handelen

Ontv. bijdragen

0

-7.640

-7.640

-750

-6.890

totaal beleidsopgave

0

-7.640

-7.640

-750

-6.890

totaal product

0

-7.640

-7.640

-750

-6.890

Product 1.3 Goede belangenbehartiging voor Drenthe

Zorgen voor een goede samenwerking met partners en belangenbehartiging voor Drentse stakeholders

Ontv. bijdragen

0

0

0

-6.000

6.000

totaal beleidsopgave

0

0

0

-6.000

6.000

totaal product

0

0

0

-6.000

6.000

Totaal

-14.618

-19.640

-19.640

-22.768

3.128

Saldo

4.140.239

6.090.279

3.791.779

2.877.788

913.991